W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku zdziałalnością Question Mark Media Sp. z o.o.

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Question Mark Media Sp. z o.o. w Brzegu, ul.ofiar Katynia 24c/19 1, 49-300 Brzeg, zwany dalej Question Mark Media Sp z o.o.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług, zgodnych z działaniami Question Mark Media sp z o.o. m.in. wstępu na wydarzenia lub świadczone usługi przez Question Mark Media sp. z o.o., uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Question Mark Media sp. z o.o., kontakt związany ze świadczeniem usług, a także przesyłanie informacji o planowanych działaniach i informacji marketingowych (w tym newslettera). W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z usługi podaliście Państwo nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Question Mark Media sp. z.o.o (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii usług świadczonych na Państwa rzecz, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Question Mark Media sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;

d) w celu kierowania do Państwa przez Question Mark Media sp. Z.o.o treści informacyjnych i marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes MOSiR (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej informacji i komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail oraz drogą SMS/MMS, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się tylko po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji, w tym marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną. Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

e) w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Question Mark Media Sp. z o.o. na podstawie zainteresowania ofertą Question Mark Media Sp. z o.o. . Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO)

f) w celu promocji działalności Question Mark Media sp.z o.o. poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w środkach masowego komunikowania, w tym stronę internetową i inne. Podstawą prawną przetwarzania jest uzyskanie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO)

Jakie dane osobowe przyjmujemy od Państwa i przetwarzamy?

Najczęściej są to dane zwykłe takie jak imię i nazwisko, dane teleadresowe. W uzasadnionych przypadkach dodatkowo PESEL, NIP, nr rachunku bankowego i inne dane niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa. Ponadto fotografie i filmy dokumentujące przebieg wydarzeń organizowanych przez Question Mark Media Sp. z o.o.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, dane te będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajduje się w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?”). Zgodę możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możecie się Państwo z nami skontaktować?”.

Komu udostępniamy Państwa dane?

Co do zasady Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom i podmiotom trzecim. Wyjątkami w tym zakresie są okoliczności wymagane prawem, związane z realizacją usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz te, na które wyraziliście Państwo zgodę. Dane mogą być przekazywane do podmiotów trzecich tylko po wyrażeniu zgody w formularzu.

Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Question Mark Media Sp. z o.o. Państwa danych przysługuje szereg uprawnień:

• mogą Państwo uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz dodatkowo kopię Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa prośba obejmuje kopie danych należy wskazać nam jakich danych kopię chcieliby Państwo otrzymać. Question Mark Media sp z o.o. może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaną Państwo powiadomieni. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;

• możecie Państwo zażądać sprostowania swoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Question Mark Media sp z.o.o je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcecie Państwo, aby MOSiR przetwarzał te dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcecie Państwo, aby dane zostały przechowane w związku z ewentualnymi roszczeniami);

• możecie Państwo zażądać przekazania swoich danych, które nam dostarczyliście, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane można samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy to zrobić na Państwa żądanie.

• w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych przez Question Mark Media Sp. z o.o. odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu mogą się Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?”);

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa, proszę nas o tym poinformować. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)].

Jak możecie się z Państwo z nami skontaktować?

Question Mark Media Sp. z o.o. wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto, zawsze możecie Państwo napisać na adres Question Mark Media Sp. z o.o., ul.Ofiar Katynia 24c/19, 49-300 Brzeg.